Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oddział Kardiologii

icotel_0.pngTelefony kontaktowe

  sekretariat + ordynator 

  77 45 20 660

  dyżurka pielęgniarek 

  77 45 20 661

  pokój lekarzy 

  77 45 20 662

  pokój lekarzy 

  77 45 20 664

  pielęgniarka oddziałowa 

  77 45 20 665

  telefon dla pacjentów 

  77 45 20 668

  PINK dyżurka pielęgniarek 

  77 45 20 691

  PINK pokój lekarzy 

  77 45 20 692

  PINK telefon dla pacjentów 

  77 45 20 698

  sekretariat + FAX 

  77 45 20 699

 

e-mail: kardiologia@usk.opole.pl

 

Personel

Kierownik Oddziału Kardiologii:

I Zastępca Kierownika ds. Interwencji Sercowo-Naczyniowych

II Zastępca Kierownika ds. Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Pielęgniarka oddziałowa:

Pielęgniarki koordynujące:

Sekretariat:

Prosimy i zapoznanie się z zasadami izolacji domowej przed hospitalizacją - dokument dostępny jest również na dole strony

infoicon.pngCharakterystyka

Oddział Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu to renomowana jednostka stanowiąca ośrodek referencyjny dla województwa opolskiego, prowadząca codzienny ostry dyżur kardiologiczny. Zapewniamy całodobową opiekę dla pacjentów w stanach zagrożenia życia takich jak zawał serca, ostra niewydolność serca i z zagrażające życiu zaburzenia rytmu i przewodzenia. W ramach Oddziału przeprowadzamy nieinwazyjną i inwazyjną diagnostykę i leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego oraz wdrażamy i prowadzimy profilaktykę wtórną chorób układu krążenia.

Pracownicy naszego Oddziału angażują się we wdrażanie nowych metod diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Prowadzą badania naukowe zarówno własne jak i we współpracy z innymi jednostkami. W ramach działalności dydaktycznej i naukowej prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny, szkolenie podyplomowe w zakresie specjalizacji z kardiologii oraz kursy i szkolenia dla lekarzy i średniego personelu medycznego.W Oddziale Kardiologii, Pracowniach i Poradni Kardiologicznej pracuje łącznie 39 lekarzy, 51 pielęgniarek, 5 techników, fizjoterapeuta, dietetyk kliniczny oraz 2 sekretarki.

Oddział dysponuje pełną diagnostyką kardiologiczną zarówno inwazyjną jak i nieinwazyjną. Pełni całodobowe dyżury kardiologiczne z możliwością 24h dostępu do diagnostyki inwazyjnej i angioplastyki wieńcowej. Jest ośrodkiem wszczepiającym układy stymulujące serca.

W strukturze Oddziału Kardiologii działają:

Powyższe komórki są nierozerwalnie ze sobą powiązane w aspekcie kadry i organizacji diagnostyki i leczenia pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Ponadto na bazie kadrowo-lokalowej Oddziału Kardiologii funkcjonuje Klinika Kardiologii Instytutu Medycyny Uniwersytetu Opolskiego. 

ZAKRES REALIZOWANYCH PROCEDUR

Pracownia Elektrofizjologii

 1. Implantacja i wymiana jedno i dwujamowych stymulatorów serca
 2. Implantacja i wymiana jedno i dwujamowych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD)
 3. Implantacja i wymiana stymulatorów serca z opcją resynchronizacji komór (CRT-P)
 4. Implantacja i wymiana kardiowerterów-defibrylatorów z opcją resynchronizacji komór (CRT-D)
 5. Wymiany urządzeń z rozszerzeniem rodzaju stymulacji (upgrade)
 6. Badania elektrofizjologiczne
 7. Ablacje klasyczne prądem RF
 8. Ablacje z użyciem systemu elektroanatomicznego 3D (CARTO) w tym izolacje ujścia żył płucnych (PVI), ablacje częstoskurczów komorowych, burz elektrycznych
 9. Krioablacje balonowe ujścia żył płucnych (PVI)
 10. Implantacje stymulatorów z umieszczaniem elektrody komorowej w pęczku Hisa

Pracownia Badań Hemodynamicznych

 1. Koronarografie
 2. Przezskórne interwencje w zakresie tętnic wieńcowych:
 1. Ocena funkcjonalna (FFR, iFR) i morfologiczna zwężeń w tętnicach wieńcowych (IVUS)
 2. Pomiary ciśnień wewnątrzsercowych i rzutu serca
 3. Przezskórne leczenie strukturalnych chorób serca:

Pracownia Echokardiografii

 1. Badania echokardiograficzne przezklatkowe
 2. Badania echokardiograficzne przezprzełykowe
 3. Badania echokardiograficzne obciążeniowa
 4. Inne badania dotyczące układu naczyniowego

Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej

 1. Test wysiłkowy
 2. Test wysiłkowy z analizą wymiany gazowej - spiroergometria
 3. Spirometria spoczynkowa
 4. Stymulacja przezprzełykowa
 1. 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera
 2. 24-godzinne monitorowanie RR metodą Holtera
 3. Test pochyleniowy - diagnostyka omdleń
 4. Nieinwazyjny monitoring hemodynamiczny (rzut minutowy serca, objętość wyrzutowa serca oraz inne parametry hemodynamiczne, ciągły pomiar ciśnienia tętniczego metodą „beat by beat” oraz optymalizacja terapii resynchronizującej (CRT)

Pracownia Diagnostyki Obrazowej Serca

We współpracy z Zakładem Diagnostyki Obrazowej (ZDO) w Oddziale Kardiologii wykonywane są badania serca za pomocą rezonansu magnetycznego (CMR).

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Klinika i Oddział Kardiologii USK w Opolu prowadzi bardzo aktywnie działalność naukowo-badawczą. Obejmuje to zarówno projekty naukowe jak i doniesienia zjazdowe oraz publikacje.

 

lokalizacja.png Lokalizacja

 

Oddział Kardiologii znajduje się na czwartym  piętrze w budynku A

mapka_szpital_pogladowa.jpeg

Wersja XML