Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pododdział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii

icotel_0.pngTelefony kontaktowe

  sekretariat tel/fax

  77 45 20 604

  kierownik Pododdziału

  77 45 20 201

  pokój lekarzy 

  77 45 20 602

  pokój lekarzy 

  77 45 20 603

  pokój lekarzy

  77 45 20 608

  pielęgniarka oddziałowa 

  77 45 20 605

  dyżurka pielęgniarek

  77 45 20 601

   e-mail: interna@usk.opole.pl

 

personel.pngPersonel

Kierownik Pododdziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii - dr hab. n. med. Agata Bronisz, prof. UO specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii

Asystenci:

Lekarze realizujący specjalizację z diabetologii w trybie pozarezydenckim:

Pielęgniarka oddziałowa:

Pielęgniarka edukacyjna: 

Dietetyczki:

infoicon.pngCharakterystyka

Pododdział Endokrynologii i Diabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu pełni codzienne dyżury w zakresie endokrynologii i diabetologii dla województwa opolskiego. Zapewniamy całodobową opiekę dla pacjentów z ostrymi powikłaniami cukrzycy oraz w stanach zagrożenia życia wywołanych zaburzeniami endokrynologicznymi. Ponadto w oddziale odbywają się planowe hospitalizacje celem diagnostyki i terapii zaburzeń hormonalnych.

Oddział specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zachowawczym: 

W Oddziale wdrażana jest terapia ciągłym podskórnym wlewem insuliny i prowadzone są hospitalizacje pacjentów wymagających jej korekty.

Obecnie wykonywane są następujące specjalistyczne procedury diagnostyczne: 

W oddziale prowadzone jest systematyczne szkolenie dla pacjentów chorych na cukrzycę i ich rodzin z zakresu diety cukrzycowej oraz zasad postępowania w chorobie przez wykwalifikowane dietetyczki i pielęgniarki ze specjalizacją edukatora w cukrzycy.

W oddziale realizowane są zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny Uniwersytetu Opolskiego z zakresu diabetologii, endokrynologii, chorób wewnętrznych i terapii dietą. Ponadto realizowane jest szkolenie lekarzy odbywających specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych, diabetologii, szkolenie lekarzy stażystów oraz personelu średniego.

W ramach Oddziału Endokrynologii i Diabetologii działa Poradnia Diabetologiczna i w jej obrębie Poradnia Terapii Osobistą Pompą Insulinową dla Dorosłych oraz Poradnia dla Ciężarnych Chorych na Cukrzycę.

 

Wersja XML