Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oddział Chirurgii

icotel_0.pngTelefony kontaktowe

kierownik + FAX 

  77 45 20 650

 z-ca kierownika 

  77 45 20 640

dyżurka pielęgniarek strona lewa 

  77 45 20 641

 asystenci młodsi 

  77 45 20 642

  pielęgniarka oddziałowa 

  77 45 20 645

 telefon dla pacjentów strona lewa 

  77 45 20 648

 dyżurka pielęgniarek strona prawa 

  77 45 20 651

 asystenci starsi 

  77 45 20 652

 sekretariat 

  77 45 20 655

 telefon dla pacjentów strona prawa 

  77 45 20 658

adres email:

personel.pngPersonel

Kierownik: prof. dr hab. med. Grzegorz Oszkinis

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Urszula Kraszkiewicz

 

Zespół lekarzy:

Z-ca kierownika: dr n. med. Jacek Hobot - specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

lek. med. Małgorzata Ziółkowska - specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

 

Lekarze specjaliści:

Lekarze rezydenci

Sekretariat:

infoicon.pngCharakterystyka 

Oddział istnieje od 1997 roku i powstał na bazie nowo otwartego wielospecjalistycznego szpitala o nazwie Wojewódzkie Centrum Medyczne. Przyjmujemy rocznie na Oddział około 2700 chorych. Wykonujemy rocznie 2500 operacji na salach operacyjnych  w tym operacja na nowoczesnej sali hybrydowej oraz w pracowni zabiegów wewnątrznaczyniowych.

Doświadczony zespół lekarski składa się z 12  specjalistów chirurgii ogólnej. W gronie tym znajduje się 7 specjalistów z zakresu chirurgii naczyniowej. Pacjentami opiekuje się zespół doświadczonych pielęgniarek oraz rehabilitantów.

Oddział Chirurgii posiada 38 łóżek w salach dwu- i trzy osobowych z węzłami sanitarnymi.
Oddział dysponuje dwoma nowocześnie wyposażonymi salami operacyjnymi oraz całkowicie zmodernizowaną w 2009 roku pracownią zabiegów wewnątrznaczyniowych. Od tego momentu w Szpitalu wykonywane są wszystkie procedury stosowane w leczeniu chorób naczyń, zabiegi operacyjne i zabiegi wewnątrznaczyniowe. Od maja 2018 roku działa nowoczesna operacyjna sala hybrydowa do wykonywania najbardziej skomplikowanych zabiegów z zakresu chirurgii naczyniowej.

W leczeniu operacyjnym oddział stosuje najnowsze techniki i metody operacyjne takie jak laparoskopia, staplerowe techniki zespoleń tkanek ( przy użyciu szwów mechanicznych), wszczepianie syntetycznych siatek i protez naczyniowych.
Posiadamy akredytację do specjalizowania z zakresu chirurgii ogólnej (5 miejsc akredytacyjnych) i akredytację do  specjalizowania z zakresu chirurgii naczyniowej (4 miejsca akredytacyjne) jak również do prowadzenia stażów kierunkowych dla lekarzy innych specjalizacji.


Oddział Chirurgii współpracuje ściśle z Oddziałem Kardiologicznym, dysponującym dwoma stołami do hemodynamiki, Oddziałem Kardiochirurgicznym, Oddziałem Chorób Wewnętrznych z Pracownią Endoskopową wykonującą pełny zakres zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej zapewnia opiekę dla najciężej chorych pacjentów.


Zakład Diagnostyki Obrazowej wykonuje wszelkie podstawowe badania rtg, spiralną tomografię komputerową, badania ultrasonograficzne i rezonans magnetyczny. Dysponujemy również Zakładem Patomorfologii z możliwością badań śródoperacyjnych oraz Zakładem Mikrobiologii, pozwalającym prowadzić antybiotykoterapię pod kontrolą posiewów.

Należy podkreślić, że współpraca obejmuje również inne jednostki znajdujące się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu (chirurgię urazowo- ortopedyczną, twarzowo-szczękową, neurochirurgię, urologię, chirurgię dziecięcą, medycynę ratunkową). Umożliwia to wszechstronną, wielospecjalistyczną opiekę nad chorym, zapewniając tym samym pełne bezpieczeństwo naszym pacjentom.

Od czasu przekształcenia szpitala w Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu oddział prowadzi programy badawcze oraz rozwija działalność naukową.

Wykonujemy w pełnym zakresie:

1. Zabiegi operacyjne w schorzeniach jamy brzusznej

2. Operacje chirurgiczne metodą małoinwazyjną (laparoskopowo)

3. Operacje bariatryczne (laparoskopowe leczenie schorzeń metabolicznych i otyłości)

4. Zabiegi z zakresu endokrynologii

Prowadzimy kompleksową diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami naczyń tętniczych i żylnych obejmujące:

Pacjenci ze skierowaniami mogą zgłaszać się codziennie do sekretariatu Oddziału Chirurgii (szpital przy Alei Witosa 26 - II piętro) w godzinach 8.00-13.00, celem ustalenia dogodnego dla siebie terminu przyjęcia.

Warunki planowego przyjęcia na Oddział Chirurgii:

Pacjent winien posiadać skierowanie do leczenia szpitalnego od lekarza POZ lub innych lekarzy z jednostek służby zdrowia uprawnionych do kierowania chorego na leczenie szpitalne.

Pacjent proszony jest o zabranie ze sobą całej posiadanej dokumentacji lekarskiej z dotychczasowego leczenia, potwierdzającej zasadność skierowania chorego do leczenia operacyjnego (np.: USG, badania radiologiczne lub endoskopowe przewodu pokarmowego, tomografii komputerowej itp.) oraz wpis o braku przeciwwskazań internistycznych do planowej operacji. Od pacjentów ze schorzeniami układu krążenia wymagana jest bezwzględnie aktualna konsultacja kardiologiczna.

Pacjenci ze schorzeniami naczyniowymi winni być uprzednio konsultowani w Poradni Chorób Naczyń znajdującej się przy tutejszym Szpitalu. (patrz niżej)

Przypominamy, że przy przyjęciu pacjent winien posiadać numery PESEL oraz NIP swojego zakładu pracy oraz dowód ubezpieczenia zdrowotnego.

Lekarze Oddziału Chirurgii prowadzą także w ramach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego dwie Poradnie:      

lokalizacja.pngLokalizacja

Oddział Chirurgii znajduje się na drugim piętrze w budynku A

mapka_szpital_pogladowa.jpeg

Wersja XML