Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ponad 201 tys. pacjentów przyjęliśmy w 2022 r. w naszych oddziałach i poradniach

Blok operacyjny. Sala chirurgii dziecięcej.

- W porównaniu z 2021 r. przyjęliśmy 11,5 tys. pacjentów więcej. To obrazuje, że miniony rok w naszym szpitalu był bardzo intensywny, a liczbowo porównywalny z naszą działalnością z 2019 r., sprzed pandemii COVID-19. Choć przecież przez pierwszy kwartał ub.r. prowadziliśmy jeszcze szpital tymczasowy, gdzie zaangażowani byli nasi pracownicy - informuje Dariusz Madera, dyrektor generalny USK w Opolu.

 

nowe wejście do szpitala

Spośród 201 422 pacjentów przyjętych w USK w ub.r.:

 

Główny hol przy Rejestracji Centralnej.

W poradniach najwięcej pacjentów przyjęli:

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy.

W SOR 41 629 pacjentów zaopatrzono na miejscu i wypisano, a 8948 przekierowano na inne oddziały w celu dalszego leczenia.

 

Zabieg okulistyczny.

W oddziałach najwięcej pacjentów leczonych było na:

Tymczasowy Szpital Covid-19 w Opolu.

31 marca ub.r. zakończono działalność szpitala tymczasowego; w ub.r. hospitalizowano w nim niemal 460 osób, a przez cały okres funkcjonowania (od końca grudnia 2020 r.) - 1941.

 

- Porównanie danych z 2019 r., sprzed pandemii Covid-19, pokazuje, że część naszych specjalistów przyjęła więcej chorych, m.in. w poradni urologicznej, neurochirurgicznej czy chirurgii szczękowo-twarzowej. Dynamicznie rozwinęły działalność poradnie diabetologiczne, szczególnie diabetologii dziecięcej, gdzie przyjęto o ponad 60 proc. dzieci więcej niż w 2019 r. Blisko 80 pacjentów przyjęliśmy w uruchomionej w ub.r. poradni endokrynologicznej. Pozyskaliśmy na ten cel dodatkowe finansowanie z NFZ, a wcześniej NFZ wyraził zgodę na oddzielne finansowanie działalności poddziału chorób wewnętrznych i endokrynologii - podaje dr n. med. Andrzej Kucharski, dyrektor ds. lecznictwa.

- Jako wielospecjalistyczna jednostka uniwersytecka rozwijamy dyscypliny zabiegowe - kontynuuje dyrektor Kucharski. - Oddział chirurgii naczyniowej uzyskał drugi stopień referencji, co oznacza, że może leczyć chorych z najbardziej zaawansowanymi chorobami układu tętniczego. Niezwykle trudne operacje stabilizacji miednic u pacjentów po wypadkach wprowadzili ortopedzi. Nowością w USK od ub.r. są operacje wszczepiania implantów ślimakowych. Operacje laparoskopowe wodonercza wykonują od ub.r. chirurdzy dziecięcy. Techniki małoinwazyjne, dzięki zakupowi endoskopowego toru wizyjnego, wykorzystują także od ub.r. nasi kardiochirurdzy – wylicza.

Dyrektor generalny Dariusz Madera dodaje, że w uruchomione jesienią ub.r. Centrum Naukowo-Badawcze rozpoczęło realizację pierwszych projektów badań klinicznych, wśród nich dotyczący suplementacji witaminy D u pacjentów krytycznie chorych na oddziałach intensywnej terapii, podłączonych do tzw. sztucznych nerek.

- Chciałbym podziękować wszystkim naszym pracownikom za ogromny wysiłek włożony przez cały 2022 rok. Nasz zespół mocno zaangażował się w wypracowanie tzw. długu covidowego – zwiększyliśmy liczbę przyjmowanych pacjentów, wykonaliśmy ponad 108 proc. kontraktu w ramach podstawowego systemu zabezpieczenia – podkreślił dyrektor Madera.

Wersja XML