Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O centrum

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Opolu

 

Projekt „Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań klinicznych” został wyłoniony w ramach konkursu „Tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych”.

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer projektu 2021/ABM/04/00001
Dofinansowanie: 8 763 444,54 zł.
Całkowity koszt projektu: 8 763 444,54 zł.

logo cwbk-abm.png

Wersja XML