Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Warsztaty dla chirurgów z zagranicy w oddziałach chirurgii uniwersyteckiego szpitala

Brak opisu obrazka
Chirurdzy z Grecji, Izraela i Węgier uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Klinikę Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej Uniwersytetu Opolskiego i oddział Chirurgii Naczyniowej uniwersyteckiego szpitala.
 
- Pokazaliśmy naszym gościom szereg zabiegów wykonywanych w sali hybrydowej i pracowni angiografii uniwersyteckiego szpitala - mówi prof. Grzegorz Oszkinis, kierownik oddziału Chirurgii Naczyniowej, dziękując całemu zespołowi zaangażowanemu w przeprowadzenie warsztatów. 
 
Na zdjęciach  poniżej zabieg wszczepienia stengraftu w USK, który obserwowali goście: K. Papoutsis z Aten, O. Jarrous z Haifay (Izrael), R. Váradi i M. Mihalovits z Szegedu (Węgry).
Brak opisu obrazka
 
Brak opisu obrazka
 
Wersja XML