Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cyberbezpieczeństwo

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu jest operatorem usługi kluczowej w sektorze ochrony zdrowia, polegającej na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej oraz obrocie i dystrybucji produktów leczniczych, zgodnie z ustawą  z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U z 2018 r, poz. 1560).

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu wdrożył i eksploatuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z międzynarodowym standardem ISO/IEC 27001.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, zgodnie z ustawą  z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, zapewnia pacjentom dostęp do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami.

W ochronie komputerów przed zagrożeniami pomagają proste rozwiązania techniczne:

Więcej informacji dla użytkowników  komputerów na temat bezpieczeństwa można uzyskać na stronie zespołu reagowania na incydenty CERT Polska: https://www.cert.pl/ouch/

Przeczytaj również materiały na temat "cyberhigieny" w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej: Cyberhigiena - dla każdego

oraz:

Fałszywa kampania SMS-owa informująca o dopłatach za wykonanie szczepienia

Popularne oszustwa, których celem są polscy użytkownicy internetu

Wersja XML