Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Produkcja audiowizualnego materiału (spotu) informacyjnego oraz jego emisja

Produkcja audiowizualnego materiału (spotu) informacyjnego oraz jego emisja:
1/. Zaprojektowanie i wykonanie audiowizualnego materiału (spotu) informującego o zakończeniu realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności działania Oddziałów i Zakładów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w zakresie infrastruktury poprzez zakup i wymianę niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz remont”.
2/. Emisja spotu informującego o zakończeniu realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności działania Oddziałów i Zakładów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w zakresie infrastruktury poprzez zakup i wymianę niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz remont”.

 

ODTZałącznik 5_oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.odt
PDFZałącznik nr 4 wzór umowy.docx.pdf
DOCXZałącznik 2A_warunki udziału.docx
DOCXZałacznik 2_Formularz ofertowo-cenowy.docx
PDFzał nr 1_opis przedmiotu zamówienia.docx.pdf
PDFZapytanie ofertowe - spot na zakończenie realizacji projektu.docx.pdf
PDFKlauzula informacyjna_ przetwarzanie danych.pdf

PDFWynik zapytania ofertowego.pdf
 

Wersja XML