Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundusze strukturalne 2014

Środowisko informatyczne dla e-usług w PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

is-opolskie-efrr.jpeg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013


PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu informuje, że rozpoczęło realizację projektu pt.:

"Środowisko informatyczne dla e-usług w PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu",

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa RPOP.02.00.00 - Społeczeństwo informacyjne,
Działanie RPOP.02.02.00 - Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych.

Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie zakończenie rzeczowe realizacji projektu nastąpi do 30.11.2014r.

Wartość zadania wynosi : 1 658 655,00 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi : 1 409 856,75 zł, co stanowi 85% wartości zadania.

Udział środków własnych PS ZOZ WCM wynosi : 248 798,25 zł , co stanowi 15% wartości zadania.

Wersja XML