Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rehabilitacja kardiologiczna "ĆWICZ I ŻYJ ZDROWO"

baner_europejski fundusz społeczny.jpeg

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ PN. „ĆWICZ I ŻYJ ZDROWO”, UŁATWIAJĄCYM POWRÓT DO PRACY

Projekt pn. „Ćwicz i żyj zdrowo”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

1. Projektu obejmuje działania skierowane do osób:

2. Program adresowany jest osób, posiadających wskazania medyczne, których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.

3. Rehabilitacja kardiologiczna w ramach projektu obejmie 430 uczestników.

 

Interwencja kardiologiczna w trybie ambulatoryjnym trwa 5 tygodni i przewiduje:

 1. grupowe warsztaty edukacyjne (5 warsztatów)–1 x w tygodniu /45 min./
 2. sesje /zajęcia/ aktywności fizycznej (10 sesji)–2 x w tygodniu /60 min./
 3. rehabilitację zawodową – 2 spotkania /60 min./
 4. indywidualne konsultacje z psychologiem – 2 spotkania /60 min./
 5. indywidualne konsultacje z dietetykiem – 2 spotkania /60 min./.

Po zakończeniu okresu interwencji ambulatoryjnej:

 1. w okresie po 2 i 4 miesiącach od zakończenia rehabilitacji ambulatoryjnej nastąpi indywidualny monitoring telefoniczny uczestnika w zakresie  przestrzeganie zaleceń, kontynuacja ćwiczeń;
 2. po 6 miesiącach po zakończeniu rehabilitacji ambulatoryjnej nastąpi wizyta kontrolna /wydanie karty informacyjnej dla lekarza prowadzącego z NFZ/.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest przedłożenie:

 1. Zalecenia udziału w Programie Rehabilitacji, stanowiącego podstawę kwalifikacji do projektu
 2. Oświadczenia uczestnika projektu,
 3. Formularza uczestnictwa.

Przystępując do projektu, uczestnik zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa we wszystkich formach działań interwencji.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu pod nr telefonu +48 663 070 775 w godz. 12.00 – 14.30.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

 

Rehabilitacja, edukacja i kontrola czynników ryzyka
poprawiają rokowania i jakość życia osób z chorobami układu krążenia
ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE

PDF4 ankieta_rehabilitacja kardiologiczna.pdf (477,38KB)
PDF3 formularz uczestnictwa.pdf (511,60KB)
PDF2 oświadczenie uczestnika.pdf (328,81KB)
PDF1 zalecenie udziału.pdf (439,86KB)
 

Wersja XML