Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakład Diagnostyki Obrazowej

icotel_0.pngTelefony kontaktowe

rejestracja 

  77 45 20 330

FAX 

  77 45 20 331

rejestracja 

  77 45 20 340

sekretariat + kierownik

  77 45 20 343

e-mail:

personel.pngPersonel

dr-Sznajder.jpeg

Kierownik Zakładu

dr n. med. Katarzyna Sznajder specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Za-ca Kierownika

lek. Ireneusz Królicki specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej specjalista chorób dziecięcych

Kierownik Zespołu Techników Elektroradiologii

Agnieszka Nowak

infoicon.pngZakład Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wykonuje kompleksową diagnostykę obrazową obejmującą: badania RTG, USG łącznie z techniką dopplera, badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz badania angiograficzne w technice cyfrowej angiografii subtrakcyjnej.

W skład Zakładu wchodzą następujące pracownie:

Pracownia Rezonansu Magnetycznego z aparatem Siemens Avanto o natężeniu pola 1,5 T umożliwiającym szeroki zakres badań, w tym obrazowanie dyfuzyjne, perfuzyjne i badania MR serca, a także spektroskopię.

Pracownia Tomografii Komputerowej, dysponująca dwoma aparatami TK: jednym z najnowocześniejszych w Polsce dwuźródłowym tomografem SIEMENS DRIVE oraz wielorzędowym tomografem spiralnym SIEMENS SENSATION 64 wraz ze strzykawkami automatycznymi. Urządzenia te oraz odpowiednie oprogramowanie i umiejętności zatrudnionych w Zakładzie lekarzy specjalistów umożliwiają wykonywanie i interpretację badań TK w pełnym zakresie, w tym angio-TK tętnic wieńcowych z oceną funkcji serca.

Pracownie RTG - dysponujące trzema wielofunkcyjnymi aparatami rentgenowskimi, z pełną automatyką zdjęciową, umożliwiającymi wykonanie całego spectrum konwencjonalnych badań radiologicznych, w tym badań dynamicznych (skopia).

Pracownia RTG Stomatologiczna - z aparatami do zajęć punktowych zębów oraz pantomografii.

Pracownie USG - posiadają dwa wielogłowicowe aparaty do pełnej diagnostyki ultrasonograficznej, łącznie z badaniem naczyń.

Pracownia Badań Naczyniowych dysponuje aparatem naczyniowym SIEMENS ARTIS ZEE, umożliwiającym pełną diagnostykę naczyniową w systemie cyfrowym - DSA w tym także w opcji obrazowania wielopłaszczyznowego 3D oraz prowadzenie zabiegów typu PTA, embolizacja i zakładanie stent-graftów aortalnych.

W dyspozycji Zakładu są także dwa mobilne aparaty RTG, dzięki którym wykonujemy badania radiologiczne u chorych, u których transport do pracowni jest przeciwwskazany, w dowolnym miejscu na terenie szpitala.

Zakład dysponuje aparatami w pełni cyfrowymi oraz zintegrowanym systemem pośredniej radiologii cyfrowej, w której technika wykonywania, interpretacji i archiwizacji badań obrazowych opiera się na plikach DICOM, nośnikach CD oraz filmach z suchych kamer laserowych. Szpitalny system RIS/PACS umożliwia całodobowy dostęp do obrazów diagnostycznych oraz opisów badań w obrębie całego szpitala.


Poza wysokiej klasy aparaturą dysponujemy także wyszkoloną i kompetentną kadrą. W Zakładzie pracuje 9  lekarzy specjalistów z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej, w tym dwoje posiadających dodatkowo specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych i pediatrii (po jednej osobie), 6 rezydentów,  21 techników RTG, 7 pielęgniarek, 3 rejestratorki oraz sekretarka medyczna. W strukturze zakładu zatrudniony jest również fizyk ze stopniem naukowym dr hab., który interpretuje wykonywane w pracowni MR badania spektroskopowe mózgowia.

Zakład pełni całodobowy dyżur z pełnym zakresem usług i stałą obecnością co najmniej jednego lekarza radiologa, co umożliwia zabezpieczenie potrzeb diagnostycznych oddziałów i centrum urazowego USK.

Rocznie Zakład wykonuje między innymi ponad 9 000 badań TK, 4 000 badań MR, 11 000 badań USG, ponad 2 600 badań UDP oraz około 48 000 badań RTG. Właściwa organizacja pracy oraz intensywne szkolenia personelu pozwalają nam na utrzymanie wysokich standardów wykonywanych badań.

lokalizacja.pngLokalizacja

Zakład Diagnostyki Obrazowej  znajduje się na wysokim parterze w budynku B

mapka_szpital_pogladowa.jpeg

 

 

Wersja XML